klachtenregeling

Per 1 Januari 2017 zijn wij aangeloten bij een nieuwe onafhankelijke klachtenregeling. Doordat er een aantal nieuwe regels gelden en er meer aanbieders op de markt zijn gekomen, hebben wij samen met de meeste huisartsen en andere hulpverleners in Zoetermeer gekozen voor deze nieuwe werkwijze. Ook nu gaat het om een getrapt model. Natuurlijk willen wij graag in eerste instantie zelf met u in gesprek als er iets misgegaan is. U kunt daarvoor een gesprek met uw huisarts aanvragen, of beginnen met het invullen van ons klachtenformulier op onze site.

Uw klacht schriftelijk indienen
Wilt u niet rechtstreeks zelf de hulpverlener of medewerker benaderen? 
U kunt uw klacht dan schriftelijk kenbaar maken en sturen naar:

Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ), 
 t.a.v. Klachtopvang, 
Croesinckplein 24-26, 2722 EA Zoetermeer
 

of per e-mail zenden aan klacht@sgzoetermeer.nl

 

Beschrijf uw klacht in uw eigen woorden: over wie heeft u een klacht, wat is uw klacht en wat zou u willen dat er gebeurt om uw klacht 'uit de wereld te helpen'. Hierbij is het handig uw geboortedatum of de geboortedatum van de betreffende patiënt door te geven over wie de klacht gaat. Lees de folder 'Een klacht over onze zorg? Blijf er niet mee lopen!' of de volledige  klachtenregeling
 

Klachtenfunctionaris 

Levert een gesprek met de betreffende hulpverlener of medewerker niet voldoende op of wilt u geen gesprek aangaan? Dan is het mogelijk een beroep te doen op de ondersteuning van een onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl) Deze klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing. 

Geschillencommissie
Kunt u zich niet kunt vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling met de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de SKGE of bent u van mening dat de klacht niet is opgelost? Dan is er sprake van een geschil. U kunt het geschil dan schriftelijk voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl).

 

 

smits&lemckert