praktijkondersteuning GGZ

Ook voor patiënten met psychosociale klachten is er een speciale praktijkondersteuner. Caroline Visseren vervult bij ons deze taak. Mensen met niet al te ernstige klachten helpt zij weer op weg of zij kan een gericht advies geven voor een verwijzing naar elders.

Zo is zij bijvoorbeeld onderdeel van de keten depressie. Het doel van deze keten is iedereen de juiste zorg te geven en niet teveel antidepressiva voor te schrijven.

Omdat de praktijkondersteuner (POH-GGZ) onder de huisartsenzorg valt is deze zorg voor u altijd wel vergoed.

smits&lemckert